Vikten av säkerhet i ditt företag

Om du ofta bearbetar känsliga uppgifter hos dina kunder så är det viktigt att du använder dig av ett säkert system för att hantera processen, särskilt med tanke på GDPR. Ett CRM, eller Customer Relationship Management-system, sköter hela processen åt dig och ser till att både din och dina kunders information är väl skyddad.

Implementeringen av GDPR år 2018 medförde ett flertal förändringar för dig som företagsägare. Hur du samlar in och lagrar uppgifter är idag mycket mer komplicerat, varför det kan vara givande att använda dig av ett företag som https://www.upsales.com/sv/, som sköter processen med ett säkert och testat CRM.

Svenska konsumenter oroar sig över företags datahantering

gdprInformationssäkerhet och integritet är en viktig fråga för svenska konsumenter. Enligt en undersökning utförd av konsultföretaget Insight Intelligence är fyra av tio svenskar oroliga för hur deras information hanteras av företag på nätet. Undersökningen visade även att var tredje person hade tagit bort en app i sin telefon till följd av denna oro. Detta har till viss del sin grund i att många företag trots GDPR haft integritetsbrister i sina appar. Sådana brister i integritet och säkerhet kan självklart leda till stor ekonomisk förlust. Det är därför viktigt som företag att erbjuda ett säkert system för sina kunder, annars löper man risken att stöta bort dem.

Viktigt att ha ett väldesignat system

Många företag idag använder sig av flera ihopslagna system för att hantera känslig information. Detta eftersom de inte vill gå över till ett helt nytt, modernare system, som på egen hand följer riktlinjerna i GDPR. Med ett säkert CRM från Upsales samlas alla uppgifter på en och samma plats, vilket gör informationslagringen mer effektiv, och även säkrare. Utan ett väldesignat system för hantering av känsliga uppgifter, kan man råka ut för det som kallas “storviltsjakt”. Det är när hackare går över från att attackera privatpersoner till att attackera företag i syfte att komma åt känslig information och sedan utpressa företagen. Detta har lett till att flera företag förlorat miljontals kronor till hackers i ett försök att skydda informationen från att spridas.

Kort sagt är det alltså väldigt viktigt att se till att du som företagsägare implementerar ett system för hantering av uppgifter som är säkert och effektivt. Annars löper du risken att:

  • Utpressas av hackers
  • Få missnöjda kunder
  • Bryta mot GDPR