Gör företaget säkrare för de anställda

Att hålla de anställda säkra och nöjda är en viktig del i att driva företag. Med en hög nöjdhet hos de anställda är det enklare för dig att locka mer kompetent arbetskraft till verksamheten. Men för att uppnå en hög säkerhet finns det många olika åtgärder du behöver vidta, både vad gäller arbetsmiljön och att se till att alla nödvändiga system finns på plats.

På Creones hemsida kan du läsa om administrationsverktyget KeyWin6 IoT som ger dig en säker hantering av värdesaker och nycklar. Administratörerna kan här se över alla nycklar och nyckelskåp och hantera dem med hög precision. Det är viktigt att hela tiden ha koll på alla nycklar som är i omlopp, vilket innebär att nyckelhantering är ett bra ställe att börja på för att förbättra företagets säkerhet.

Förbättra IT-säkerheten

Developing,Network,Security,System.,Internet,Data,Security,Concept.,Businessman,UsingAtt grundlägga en god IT-säkerhet på företaget är viktigt för att kunderna ska känna sig trygga med att anlita företagets tjänster. Det också är nödvändigt för att skapa en bra arbetsmiljö, så att de anställdas inloggningsuppgifter lagras säkert. För ett år sedan uppdagades att en lista som innehöll sårbara IT-system hade varit allmänt tillgänglig på nätet. Med på listan fanns många svenska organisationer och företag. Informationen kom från början från en leverantör vid namn Fortinet. Det var ett antal angripare som kände till sårbarheten och som medvetet gjort kartläggningar kring viktiga organisationer och företag som kunde vara lätta att angripa. När de försökte sälja informationen läckte listan ut till allmänheten.

Säker nyckelhantering

Hemtjänsten i Östhammars kommun har tidigare haft en del problem med nyckelhanteringen. Den lösning som kommunen kom fram till var att byta ut hundratals nycklar mot en nyckel som var avsedd att passa i alla brukares nyckelgömmor.

För att förbättra tryggheten för brukarna och underlätta nyckelhanteringen för de anställda har Stockholm stad nu infört digitala lås inom hemtjänsten. Satsningen kostar 45 miljoner och alla låsbyten kommer att utföras mellan 2021 till 2022. Systemet har upphandlats för att inte vara beroende av osäker teknik.