Vad är en proxy?

Ordet proxy betyder ungefär agent, alltså en som gör något åt någon. En proxyserver, eller bara proxy på svenska, är en server som fungerar som en mellanhand när andra servers eller datorer skickar förfrågningar till servers.

En proxyserver kan användas för flera olika syften. Ett av de vanligaste användningsområdena är för anonymisering av trafik på internet. Eftersom det är proxyservern som skickar förfrågningen till den server på vilken informationen finns, är det också proxyns IP-adress som kommer att vara synlig i IP-paketets avsändarfält. Eftersom en proxy kan ha mer än ett IP-nummer gör detta det svårt att spåra trafik, framför allt om proxyn kombineras med en VPN-tunnel, där trafiken mellan datorn och proxyn krypteras så att de två punkterna verkar vara delar av samma nätverk.

I och med att det blir proxyns IP som syns går det att via en proxy komma åt en sajt eller annan nättjänst som är spärrad i ett visst land. Det gäller bara att hitta en proxy som är placerad i ett land där den sajt man vill komma åt inte är spärrad. På detta sätt går det att exempelvis använda Twitter eller läsa oppositionella nyheter, fast man bor i ett land där myndigheterna inskränker tillgången till nätet. I takt med att även myndigheternas IT-kunskaper ökar blir det dock allt svårare för oppositionella att använda internet som de vill. Det går ju att spärra även proxys på olika sätt.

Även den som lever i ett demokratiskt land kan dock ha användning för denna typ av teknik. Genom att använda en proxy går det att se tv-program online som bara är tillgängliga i vissa länder. Det är nämligen genom IP-numren som internettrafik kan identifieras som kommande från ett land eller ett annat.

Det finns många olika typer av proxyservers, en del av dem är gratis att använda och andra kostar pengar. Rent allmänt kan sägas att öppna proxys, som inte kräver någon inloggning, ger betydligt långsammare trafik än betalproxys. För att ansluta till en öppen proxy behöver man å andra sidan bara ett tillägg till sin webbläsare. Om man använder Firefox kan man t.ex. använda tillägget Foxyproxy.

Reverse proxy

De proxys som beskrivits hittills fungerar som mellanhänder för användarens dator. Det finns också proxys som fungerar tvärt om, och som därför kallas reverse proxys, alltså omvända proxys. En reverse proxy fungerar som en mellanhand för andra servers, och kan dölja varifrån trafiken kommer. En reverse proxy kan också ha till uppgift att kryptera trafik, om det saknas mjukvara för kryptering på de servers som trafiken kommer ifrån. En reverse proxy kan också skydda mot attacker av olika slag.

Det kan gå snabbare att surfa om trafiken går via en reverse proxy. Statiskt innehåll från andra servers kan cachas på proxy, vilket gör att det laddas snabbare. Detta gör även att den trafik som går direkt till den riktiga servern går snabbare, eftersom belastningen på den minskade. Innehåll på servern kan även komprimeras av servern, för att snabba upp laddningstiderna. Ytterligare en annan teknik är att en hel sida skickas från servern till proxyn, och därifrån sedan delas ut i mindre bitar till användarna. Då kan den ursprungliga servern arbeta med annat.