Bitcoin – handla med kryptovalutan

Bitcoin är världens mest kända kryptovaluta och under 2017 steg dess värde explosionsartat. Detta ledde till att allt fler fattade beslutet att investera och handla med bitcoin. Hur du går tillväga kan dock kräva flera svar, och nedan följer ett flertal tips att ta till dig om du antingen vill bli ett med bitcoinfebern, eller om du bara är nyfiken på hur processen kan se ut.

Oavsett om du följer aktuell Bitcoin börs eller om du är total novis inom området, är denna kryptovaluta föremål för en rad investerare och analytiker. Att handla med bitcoin inbegriper flera steg, där du börjar att fundera över vad du har råd att investera – för att senare gå vidare till målet med din investering och vidare till att skaffa en “plånbok”.

Handla med Bitcoin i flera steg

Det första rådet när du ska handla med bitcoins är att aldrig investera i mer än vad du har råd med. Denna typ av investeringar bör aldrig ske i form av lånade pengar. När du vet vad du har råd att förlora och fortfarande vill ge dig i kast med bitcoinhandel, bör du fundera över syftet med handeln. Är det prisuppgången som lockar eller föredrar du att äga dina egna bitcoins som kan användas för framtida transaktioner? Sammanfattningsvis kan du dela upp handeln i en punktlista med frågor att ställa dig.

  • Hur mycket kan du investera?
  • Hur ska du handla?
  • Vilka faktorer påverkar bitcoinpriset?
  • Vilken strategi skall tillämpas vid trading?

Långsiktig eller kortsiktig investering

De flesta tycker att en prisexponering för prisuppgång är det mest naturliga valet, och då menar många experter att köp av certifikatet XBT Provider, är att rekommendera. Detta kan du köpa hos olika valutamäklare. Certifikatet kan ägas i ett ISK-konto eller på traditionellt vis. Dock ska du veta att certifikatet främst gynnar traders som vill åt snabba affärer. Det går heller inte att göra transaktioner med det. Vill du investera på längre sikt, kan du istället köpa riktiga bitcoins.
Hur du vill bevara dina investerade bitcoins är en annan femma, då det finns flera sätt att göra detta på. Nedladdning av app för enkla och mindre transaktionssummor (max 10 000 kronor) är en idé, i samband med öppnande av onlineplånboken. För större och omfattande transaktioner kan en offlineplånbok öppnas, som är låst och innefattar alla möjliga säkerhetsgarantier. En sådan plånbok kostar cirka 700-900 kronor.