Skapa en säkrare arbetsplats med personlarm

Att uppleva otrygghet på jobbet är tyvärr någonting som drabbar många. Detta leder till ett flertal negativa konsekvenser både för arbetsgivare och arbetstagare. Ett sätt att öka tryggheten bland personalen kan vara att börja använda personlarm.

Jobbar du på en arbetsplats där personalen utför arbete på natten eller i miljöer som de upplever som otrygga? Att det är viktigt att personal känner sig säkra på jobbet är en självklarhet. Otrygghet bidrar till höga sjukskrivningstal och högre personalrotation. På https://www.personlarm.se/ kan du läsa mer om praktiska lösningar inom personlarm.

Otrygghet på jobbet leder till stress och sjukskrivningar

Frågan om personlarm har aktualiserats bland annat bland personer som jobbar som sköterskor eller inom hemtjänst nattetid. Där är otrygghet i jobbet inte ovanlig och en stor stressfaktor.

“Stress är idag den vanligaste formen av psykisk ohälsa och ligger bakom en stor del av alla sjukskrivningar i Sverige.” (källa: Verksamt.se)

Personlarm kan också användas vid särskilda situationer

Personlarm kan vara ett nödvändigt komplement till andra åtgärder vid situationer där personal av en eller annan anledning upplever sig som hotade. Ett exempel på ett sådant sammanhang är prästen Lars Gårfeldt som under en tid levt under hot på grund av ett ställningstagande där han vägrar viga heterosexuella par. Som en del av de olika säkerhetsåtgärder han nu lever med använder han sig också av ett personlarm. Oavsett om personlarm är en del av löpande säkerhetsåtgärder, eller något att ta till vid behov så kan de öka din personals trygghet.