Så blir du frilansande It-tekniker utan eget företag

Att arbeta som frilansande IT-tekniker är ett fritt arbete där du själv kan välja vilka uppdrag du ska genomföra. Det finns ett behov av kunniga IT-tekniker inom IT-säkerhet i och med att digitaliseringen växer. För att få mer tid till dina uppdrag är den en stor fördel att vara egenanställd istället för att starta ett eget företag.

Om du vill arbeta som din egen chef, arbeta flexibelt och själv bestämma vilka uppdrag du ska ha kan du välja att bli konsult. Om du har djup och bred erfarenhet inom ett visst område har du alla möjligheter att arbeta som konsult, att ha spetskompetens är väldigt attraktiv. Om IT-säkerhet är ditt specialistområde kan du med fördel arbeta som It-tekniker i egen regi. För att göra det smidigt för dig när du ska övergå från att vara anställd till konsult kan du med fördel vara egenanställd. Du kan nämligen fakturera utan företag hos Cool Company och slippa arbetet med att starta ett eget företag. Det är en hel del jobb med att starta upp ett eget företag. Sen när du har ett eget företag är det mycket löpande administrativ arbete som du måste göra. Det arbetet du lägger ner på administrativa saker får du inte betalt för. Om du istället är egenanställd kan du lägga all den tiden på att arbeta och faktiskt få betalt för den tiden.

digital hand on text securityBehovet av IT-säkerhet ökar

IT-säkerhet är ett område som har fått allt mer fokus på senaste tiden. Det har mycket att göra med den digitala utvecklingen som skett. Ju mer känslig information företag förvara digitalt desto högre säkerhet behöver det finnas. IT-säkerhet är något som löpande behöver ses över och om du är IT-tekniker i egen regi kommer du förmodligen inte att stå utan arbete. När du jobbar som IT-tekniker inom IT-säkerhet arbetar du ofta med att förebygga dataintrång och databrott. Uppdragen kan se olika ut beroende på företagets behov.