Digitalisering bra på flera sätt

Digitaliseringen innebär att vi har mycket mer möjligheter än tidigare, till allt från att starta företag, hitta den info vi vill ha, titta på film när vi vill och dessutom träffa läkare och andra via chatt och videosamtal. Kort sagt en hel del.

 

Digitaliseringen innebär, som vi skrivit om tidigare, att samhället och vi med det förändras. Till exempel kan man nu få terapi via nätet, något som både är kostnads- och tidseffektivt för alla inblandade. Dessutom ger det god effekt.

 

Digital terapi ger god effekt enligt studier

 

I en artikel i Dagens Medicin går det att läsa om hur nätterapi har en del fördelar över psykofarmaka som behandling mot till exempel depression och nedstämdhet. Nätterapi minskar både sömnproblem och hallucinationer enligt en stor undersökning:

 

Fynden stärker bilden av att sömn har en betydande roll vid psykiska sjukdomar, skriver brittiska forskare bakom fynden som publiceras i tidskriften Lancet Psychiatry. Mindre observationsstudier har tidigare antytt en liknande koppling – Dagens Medicin

 

Mer om detta går det att läsa om i bland annat Svenska Dagbladet, där det även skrivs om hur terapi på nätet samt motion kan bota depressioner och stress snabbare än vad traditionell behandling hos primärvården kan. Det gör också att vården de facto måste titta på nya former av behandling, enligt psykologer. Det är internetbaserad KBT som det handlar om, samt fysisk träning med olika pass på till exempel Friskis & Svettis. Detta är det som ska ge snabbare förbättrad hälsa än vad primärvårdens sedvanliga behandling ger, efter en studie med 900 deltagare som testat olika behandlingar i tolv veckor.