Olika typer av skadliga program

För den som inte arbetar i IT-sektorn kan det vara svårt att hålla isär de olika begreppen när det kommer till programvara som kan skada datorn, eller göra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer.

Flera olika begrepp används om den programvara som man helst vill hålla borta från sin dator, som ibland med ett samlingsnamn kallas malware. Det som kännetecknar alla former av malware, eller sabotageprogram som det heter på svenska, är att de installeras på en dator eller på en server utan att administratören godkänner dem.

Virus

Den mest kända formen av sabotageprogram är virus. Det som kännetecknar dem är att de kopierar sig själva och placerar kopiorna i filer och program på datorn. Det är detta som avses när man säger att en fil har blivit smittad. Virusprogrammen kan sedan utföra olika uppgifter, som att ta upp hårddiskutrymme eller processorkraft, vidarebefordra information eller förstöra data. Det finns även virus som bara visar ett meddelande eller en bild.

Trojan

En trojan, kort för trojansk häst, är ett program som utger sig för att vara en annan typ av program än vad det egentligen är. När det väl installerats kan det utföra ungefär samma funktioner som ett virus, men till skillnad från ett virus kopierar inte en trojan sig själv, och infekterar inte heller andra filer. En av de vanligaste funktionerna för en trojan är dock att agera bakdörr, och möjliggöra för obehöriga att ta kontroll över datorn.

Mask

En mask liknar på många sätt ett virus, men sprids inte via andra filer. Istället är en mask ett program som sprider sig själv över nätverk genom att utnyttja säkerhetshål. De är också inriktade på att skada själva nätverket, inte filer på enskilda datorer eller servers.

Spyware

Spyware är spionprogram som på olika sätt samlar in information om en datoranvändare och vidarebefordrar denna till obehöriga, eller tar kontroll över datorn utan användarens godkännande.