Det digitala samhället

Dagens samhälle är väldigt digitalt
I dagens samhälle så är det minst sagt mycket som är digitalt. Det måste nog ändå alla hålla med om, inte minst om man ser till hur det såg ut för bara tjugo år sedan eller så. Och även om den otroliga digitaliseringen som har skett ger oss otroligt mycket, så finns det också såklart en del nackdelar med det. Kanske inte lika många som det finns fördelar, men att använda de gamla goda metoderna då och då skadar faktiskt inte, utan snarare tvärt om då faktiskt. Att man rent generellt har fått sämre läsförståelse i och med all digitalisering är ju knappast något positivt om man säger så, så att tänka analogt ibland är betydligt bättre!

???????????????????????????????????????Digitalt ibland och analogt ibland
Men så finns det såklart också fördelar med det digitala. Som till exempel datorerna, nu för tiden är det nämligen ganska så svårt att föreställa sig ett liv utan dem. Inte minst med tanke på hur bra vi svenskar faktiskt är på datorer. Så när det kommer till hur man gör när man jobbar, det beror såklart på vad man jobbar med, och hur man jobbar. Att ha en whiteboardtavla är till exempel ett måste för vissa, medan andra klarar sig just med sin dator. Men samtidigt ska man inte glömma bort de tillfällen då exempelvis en whiteboardtavla verkligen kommer väl till pass, som vid möten med mera. Det ena behöver ju trots allt inte utesluta det andra. Vi kan ju trots allt inte blunda allt för mycket för att det analoga blir allt mer digitalt, och får helt enkelt plocka ut de bitar som vi trivs med och får ut något av ur det. Det analoga kommer ju alltid finnas kvar som ett alternativ, och behöver absolut inte vara sämre än digitalt.