2020, året då AI får sitt genombrott?

Det har talats mycket på senare år om att artificiell intelligens, eller “AI”, kommer att revolutionera mänsklighetens liv. En stor andel arbetsuppgifter kan skötas både säkrare och snabbare genom automation med AI. Det har dock länge skildrats som en teknik som ligger längre fram i tiden. Det finns dock tecken som tyder på att AI snart kommer att vara en del av fler människors yrkesliv.

2020 kan vara det år då AI slutligen slår igenom på bred front. Då handlar det inte om högtflygande förhoppningar som att AI kan hjälpa oss ut ur klimatkrisen. Teknologin är nu både lättillgänglig och tillräckligt billig för att även små och medelstora företag ska ha råd att utnyttja den enorma potential som finns i den intelligenta teknologin. Den stora potentialen med AI i det skede tekniken nu befinner sig i är att den kan hjälpa till att frigöra resurser, både i form av tid och pengar. Ett svenskt företag som jobbar med detta är vipetech.com, en av landets främsta aktörer inom företagsinriktade AI-tjänster.

Enkelt att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter

RPA tillhandahåller en uppsättning tjänster som gör det enkelt att automatisera den typ av arbetsuppgifter som är rutinmässiga, tråkiga och krävande, till exempel: schemaläggning, bokföring och balansräkning, sålla bland e-post för att bestämma vilka som ska besvaras, tittas närmare på eller kastas i papperskorgen.

AI – snart en självklarhet

Det finns en spridd rädsla för utvecklingen av AI i dagens samhälle. Om vi bortser från rädslor som anknyter till rena Terminator-scenarier så finns det en relevant rädsla kvar för att AI kommer att leda till färre arbetstillfällen. Det är relevant för många, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mänskligheten stått inför liknande situationer tidigare utan att de värsta utfallen besannats.

För att få ytterligare en inblick i hur långt utvecklingen av AI gått betänk att det redan nu knorras en del om att exempelvis vården är dåliga på att utnyttja AI. Det är, om inte annat, en indikator på att AI inte längre enbart betraktas som teknik i framkant utan alltmer som en självklarhet. Det är förmodligen en verklighet som kommer att bli alltmer konkret de närmsta åren.