Säkra arbetsplatsen från inbrott

Säkerhet är något som alltid är värt att satsa på, både vad gäller hemmet och jobbet. Att råka ut för inbrott innebär inte endast att du kan förlora värdefulla föremål eller råka ut för skadegörelse, det är också ett allvarligt inkräktande på ditt liv. Många människor som råkat ut för även den enklaste stöld upplever sig kränkta och kan känna sig oroliga och osäkra under en lång tid därefter.

På din arbetsplats finns det förmodligen många människor som kommer och går och därför är det extra viktigt att du säkrar den ordentligt. Det finns ett flertal tillvägagångssätt, exempelvis med övervakningskameror och självlåsande dörrar. Eftersom det är vanligt att nycklar tappas eller koder glöms bort är Sectragons elektroniska passersystem väl värt att investera i då det istället fungerar med taggläsare eller passerbricka. Systemet kan dessutom uppgraderas med saker som

  • kameror
  • porttelefoner
  • alarm

Med rätt utrustning kan du göra ditt kontor till ett veritabelt fort och du behöver inte oroa dig för inbrott. Alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga och det påverkar stämningen på ett positivt sätt.

Skräm skurkarna smart

När en tjuv planerar att bryta sig in någonstans är hens främsta prioritet att inte bli påkommen! Du kan därför lura skurkar genom att sätta upp skyltar eller klistermärken som varnar för allt från alarm till arga hundar. Om du planerar att installera en övervakningskamera men ännu inte hunnit göra det kan du ändå sätta upp en varning i avskräckande syfte. Vanligtvis är det inte särskilt etiskt att ljuga men ibland måste du tala skurkarnas språk för att skrämma bort dem.

Belysning är också värdefull. Om din arbetsplats ligger i skuggan eller lite avskilt kan du avhjälpa inbrott ytterligare genom att se till att den syns väl. Det har till exempel blivit vanligare att arbetscontainers på byggplatser blir utsatta för stölder och inbrott och ofta beror det på att de är övergivna nattetid och inte syns så väl som de borde.

Säkra mot hackers

I dagens digitala värld är det också viktigt att skydda datasystemet och alla anställdas personliga uppgifter. Förr hette det att alla borde byta lösenord ofta men det har idag omvärderats. Istället rekommenderas riktigt långa lösenord, gärna med olika tecken och siffror blandade med bokstäverna.